Flip book element

Mỳ Khô Năm Nhơn

29.00

Ngày xưa mỳ, bún, xôi,….là những món ăn không thể thiếu trong giỗ kỵ, tiệc tùng, cưới hỏi. Những món ăn ấy đã gắn liền với bà con nông dân làng quê hàng trăm năm qua.

Đọc tiếp

Mỳ Khô Năm Nhơn 100gr

Ngày xưa mỳ, bún, xôi,….là những món ăn không thể thiếu trong giỗ kỵ, tiệc tùng, cưới hỏi. Những món ăn ấy đã gắn liền với bà con nông dân làng quê hàng trăm năm qua.

Đọc tiếp

Mỳ Khô Năm Nhơn 250gr

29.00

Ngày xưa mỳ, bún, xôi,….là những món ăn không thể thiếu trong giỗ kỵ, tiệc tùng, cưới hỏi. Những món ăn ấy đã gắn liền với bà con nông dân làng quê hàng trăm năm qua.

Đọc tiếp

Mỳ Khô Năm Nhơn 500 gr

29.00 29.00

Ngày xưa mỳ, bún, xôi,….là những món ăn không thể thiếu trong giỗ kỵ, tiệc tùng, cưới hỏi. Những món ăn ấy đã gắn liền với bà con nông dân làng quê hàng trăm năm qua.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.